Webb-platsen är under uppbyggnad så det kan ligga en del mall-material kvar. Som ledtråd kan sägas att surfning är inte Kungsbigårdens kärnverksamhet, även om jag gärna kite surfar (IKO 2).

Smarta lösningar helt enkelt, från ax till limpa

Mobila appar, Implementeringar på Arduino eller Raspberry Pi, UNIX, LINUX eller Windows.

Programspråk som Java, C/C++/C#, Perl eller andra skriptspråk, JavaScript och HTML5, mm.

Treat someone special
to an incredible experiences

-

Nöjda kunder