Om Mikael

Vem är Mikael

Mikael har jobbat med kommunikationslösningar från ide och behovsanalys via lösningsdesign och implementering till leverans och utbildning av slutanvändarna. Här kan nämnas walkie-talkie över mobildata, krypterad röstkommunikation, Androidappar för samåkning, olika säkerhetslösningar för folk i rörelse, mm. Jobbar gärna med integrationsuppdrag eller egna in-house-projekt.

Aktiviteter

Sedan september 2017 har Mikael ett uppdrag hos Volvo Cars AB där han är del i en grupp om 18 som driftar Elektra, Volvos verktyg för bilarnas el-design.

Sedan våren 2018 fokuserar Mikaels uppdraget på utveckling av Volvos nya verktyg, CarWeaver, för krav och eldesign byggt för att bättre stödja SPA2-plattformen och ett agilt SAFe/VCAF arbetssätt. Detta omfattar skriptning och modelering i SystemWeaver, support och heldagsutbildning i den ädla konsten av fordonseldesign.

Innan dess utvecklade Mikael en Android app för ett startup-bolag som gjorde det möjligt för dem att demonstrera sin samåkningstjänst för potentiella finansiärer och kunder.

Genom Sigma deltog Mikael under våren 2017 i ett team om fem integrationsingenjörer i en upphandling av en integrationstjänst för Göteborgs Universitet.