Om Mikael

Vem är Mikael

Mikael har jobbat med kommunikationslösningar från ide och behovsanalys via lösningsdesign och implementering till leverans och utbildning av slutanvändarna.

Här kan nämnas walkie-talkie över mobildata, krypterad röstkommunikation, Androidappar för samåkning, olika säkerhetslösningar för folk i rörelse, mm.

Jobbar gärna med integrationsuppdrag eller egna in-house-projekt.

Aktiviteter

Sedan september 2017 har Mikael ett uppdrag hos Volvo Cars AB där han är del i en grupp om 18 som driftar Elektra, Volvos verktyg för bilarnas el-design.

Innan dess utvecklade Mikael en Android app för ett startup-bolag som gjorde det möjligt för dem att demonstrera sin samåkningstjänst för potentiella finansiärer och kunder.

Genom Sigma deltog Mikael under våren 2017 i ett team om fem integrationsingenjörer i en upphandling av en integrationstjänst för Göteborgs Universitet.